Jednostranný vonkajší stojan s oceľovou klenutou základňou