Osłony do głosowania i urny wyborcze

Zastosowanie: jako osłona na stanowiskach do głosowania w wyborach krajowych, powszechnych, samorządowych, referendach, do rady gminy, do rad międzyuczelnianych i in.